smutas

172 teksty – auto­rem jest smu­tas.

Gdy mrok ujaw­nia to cze­go naj­bar­dziej się boisz - zmysły sza­leją .... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 maja 2012, 23:20

Przeszłość i tak Cię do­pad­nie --- więc naucz się przed nią bronić... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 kwietnia 2012, 22:17

Tam gdzie kończy się rzeczy­wis­tość, a zaczy­na spokój duszy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 stycznia 2012, 18:38

Gra słów, których nig­dy nie zrozumiemy,
Ges­ty, których nig­dy nie wykonamy,
One tyl­ko w naszych myślach tańczą, tańczą -tworząc la­birynt nies­to­sow­nych uczuć.... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 3 listopada 2011, 20:59

Oczy mówią więcej niż byśmy te­go chcieli ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 października 2011, 20:36

Gdy sta­jesz się za­bawką w ko­goś rękach,
nie sta­wiaj się ta­ki jak on i nie rób te­go samego... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 maja 2011, 16:48

Mi­mo iż nie są już przy­jaciółka­mi,
Ona na­dal wy­pełnia miej­sce w jej sercu..


Ludzie zaw­sze coś po so­bie zostawiają... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 maja 2011, 22:43

Rób co chcesz...
Ale Pa­miętaj że ja nie będę cicho stała i pat­rzyła jak roz­wa­lasz mo­je życie,
Jak próbu­jesz je pod­porządko­wać so­bie,
Nig­dy już nie będę mil­czeć i za­cis­kać pięści... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 kwietnia 2011, 22:16

Uza­leżniona od za­pachu ka­wy, od wszys­tkiego co prze­ciwbólo­we, od płaczu...
Dlacze­go nie może być uza­leżniona od szczęścia? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 kwietnia 2011, 13:10

Gdy nadzieja umiera, wiesz że już nic nie ma. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 kwietnia 2011, 19:40

smutas

"Gdy się miało szczęście, które się nie trafia: czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to - to jest bardzo mało... "Fotografia

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

smutas

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność